fbpx

Zone Manager Wallonie | Two-wheels (m/v/x)

Automotive & (e-)mobility

Sales & Marketing

Functieomschrijving

Als Zone Manager & Sales Consultant, fungeer je als de voornaamste schakel tussen onze klant en hun verdeler netwerk. Je bent o.a. verantwoordelijk voor het verkopen van de producten aan dit netwerk, het analyseren van dit netwerk en de markt.

Je komt terecht in een team van 2 Sales Consultants en zal rapporteren aan de Sales Manager Belux.

 • Je bouwt een lange termijn relatie op met het bestaande netwerk, met als doel samen de vooropgestelde commerciële resultaten te behalen
 • Je informeert en adviseert je netwerk over de komst van nieuwe producten, nieuwe acties en events, en coacht hen waar nodig om hier steeds het maximum uit te halen
 • Je fungeert regelmatig als het gezicht van onze klant ten opzichte van externe partijen zoals B2B klanten, leveranciers, organisatoren van events, etc.
 • Je maakt jezelf baas over de markt. Wat doen jouw concurrenten, welke trends heersen er in jouw markt, welke invloed heeft een nieuwe wetgeving, aan welke events kunnen we deelnemen, en dit alles om samen met je manager na te gaan hoe onze klant zich kan onderscheiden in een zeer concurrerende markt
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling van een strategisch commercieel plan met het doel het marktaandeel te vergroten
 • Je signaleert de behoeftes van jouw netwerk, onderzoekt waar deze vandaan komen en rapporteert deze aan je manager
 • Met een correcte werkethiek en attitude kan jou een autonomie toegewezen worden die jou in staat stelt om deze functie zelf vorm te geven

En tant que Zone Manager et Sales Consultant, vous êtes le lien le plus important entre notre client et son réseau de distributeurs. Vous êtes entre autres responsable pour la vente des produits au réseau, pour l’analyse de ce réseau et du marché.

Vous intégrez une équipe de 2 Sales Consultants et rapportez au Sales Manager Belux.

 • Vous établissez une relation  à long terme avec le réseau existant, avec comme but de réaliser les résultats envisagés
 • Vous informez et conseillez le réseau de l’arrivée de nouveaux produits, de nouvelles actions et d’évènements, et coachez afin d’en tirer le maximum 
 • Vous fonctionner régulièrement comme le visage de notre client vis-à-vis de parties externes comme des clients B2B, des fournisseurs, des organisateurs d’évènements, etc 
 • Vous vous faites le patron du marché. Que font vos concurrents, quelles sont les tendances dans votre marché, quelle influence a une nouvelle législation, à quels évènements participer, et tout cela afin d’évaluer avec votre manager comment vous distinguer dans  un marché très concurrentiel
 • Vous collaborez au développement d’un plan commercial stratégique avec comme but augmenter le part de marché
 • Vous signalez les besoins de votre marché, vous investiguez d’où ils viennent et vous les rapportez à votre manager
 • Avec une  éthique de travail et un comportement correct, une autonomie vous permettant de donner forme vous-même à cette fonction peut  vous être attribuée

Onze klant

Locatie: Wallonie (HQ Kontich)

Onze klant is een onafhankelijke invoerder van moto’s en scooters met activiteiten in verschillende Europese landen. Vandaag is het bedrijf dé referentie voor gemotoriseerde two-wheels. Sinds 1980 hebben zij de scope vergroot naar Frankrijk, Zwitserland, Portugal en Nederland, waar ze nog steeds actief zijn. Dankzij het gediversifieerde portfolio aan merken, bereikt onze klant alle moto- en scootersegmenten. Hun aanpak is gebaseerd op vertrouwen en ervaring; vertrouwen tussen hen en de constructeurs die ze vertegenwoordigen, en ervaring naar de eindgebruiker.

Notre client est un distributeur officiel de motos et scooters comprenant des activités dans plusieurs pays européens.

 

Jouw profiel

 • Je kan fungeren binnen een divers netwerk
 • Je bezit een groot commercieel denkvermogen
 • Zelfstandig kunnen plannen en organiseren is een must
 • Probleemoplossend denken is je mindset
 • Affiniteit met onze producten is noodzakelijk
 • Omgaan met objecties zie je als een uitdaging

 

 • Vous pouvez fonctionnez au sein d’un réseau  varié
 • Vous possédez un grand sens de raisonnement commercial
 • Savoir planifier et organiser de manière indépendante est un must
 • Votre mentalité est de réfléchir en fonction de résoudre des problèmes
 • Affinité avec les produits de notre client est nécessaire
 • Gérer des objections est un défi pour vous

Wij bieden

Bovenop deze afwisselende en uitdagende functie in een dynamisch internationaal bedrijf, bieden we een aantrekkelijk salarispakket aan, opleidingen en uiteraard een bedrijfswagen.

En plus d’une fonction variée et challengeante dans une société internationale dynamique, nous offrons un package salarial attrayant, des formations et bien évidemment une voiture de société.

 

Solliciteer voor deze vacature

Ben jij de geknipte m/v/x voor deze job? Vul dan onderstaand formulier in.

  Upload uw CV hier

  Upload uw motivatiebrief hier